Принцип на инфрачервено отопление Остави коментар

Принципът на работа на инфрачервените панели  Infra Heat е вдъхновен от Слънцето. Инфрачервените лъчи в състава на слънчевото излъчване и определеното отстояние на планетата Земя от него, дават възможността за съществуване на живот на нашата планета. Топлината, която усещаме от слънчевата светлина е благодарение на него. Инфрачервеното лъчение преодолява разстоянието между Слънцето и Земята с малки загуби и се превръща в топлина веднага щом срещне твърда повърхност. Противно на действието на UV или рентгеновите лъчи, дълго-вълновото инфрачервено лъчение – “C диапазон”, има положително въздействие върху здравето на хората.

Тъй като кожата ни поглъща тези лъчи директно,  веднага се създава усещане за топлина. В резултат на този ефект, при помещения, отоплявани с инфрачервени уреди, комфорта за топлина се усеща при температура с поне  2°C по-ниска от помещения конвенционално отоплявани. Това води до значително намаляване потреблението и разходите на енергия за отопление. Един градус по-ниска необходима температура, намалява разходите за ток с около 15%.

Отоплителните тела с конвенционален принцип на отопление, загряват въздуха, той става по лек и се издига към тавана, където по-студената повърхност на тавана го охлажда, той става по-тежък и отново се придвижва надолу до пода на стаята. Този цикъл се повтаря и предизвиква циркулация на въздуха в помещението, причиняваща неприятни разлики между температурата на въздуха от пода до тавана, както и разпространение на прах, дим, шум, миризма. Като резултат от по-ниските температури при пода на помещението се получава неприятният ефект – “студени крака”, което принуждава да се повиши температурата в помещението, респективно да се увеличи работата на отоплителните уреди, от там и повишаване на месечната сметка за ток. Повишаването на средната температура в помещението води до изсушаване на въздуха в стаята. Конвенционалните отоплителни системи губят значително количество енергия (топлина) при преноса на топлината от уреда който я генерира, до помещението в което ще се употреби. В повечето случаи е необходима тръбна инсталация за пренасянето на затоплената вода от котела, камината, печката и др., до радиатора който ще топли помещението. Колкото по-дълга е тази тръбна система, толкова по-големи са загубите на топлинна енергия.Конвекторни уреди, използващи въздуха за пренос на топлината образуват силни въздушни течения, които сами по себе си изискват по-висока стайна температура за чувство на комфортна топлина. При отопление с климатик, духалка или конвекторен радиатор, усещането за топлинен комфорт е при 25°С-26°С. В повечето случаи датчика за температура при климатиците е високо горе във вътрешното тяло, което допълнително изисква зададена по-висока температура, защото както знаем топлото се движи нагоре. В такъв случай, ако средната стайна температура трябва да е 23°С-24°С, на климатика трябва да е зададена 28°С-29°С.

Също както Слънцето, печките Infra Heat  излъчват невидими  инфра червени лъчи, които директно затоплят твърдите обектите (под, стени, мебели, предмети, и т.н.) и телата в стаята.

Излъчваната инфрачервена енергия достига директно до хората и предметите със скоростта на светлината, без да използва въздуха за транспортиране на топлината, от там почти никакви загуби при транспортирането й. Тези обекти абсорбират и отразяват инфрачервената енергията, затоплят се лъчисто и отдават акумулираната температура на въздуха в помещението докато се постигне равномерна температура в цялото помещение. Твърдите и по-плътни тела и обекти се загряват малко по-бавно отколкото въздуха, но и много по-бавно изстиват. Първоначалното затопляне на плътните обекти може да отнеме до 1-2 дни, но след това нужното време на работата на печките Infra Heat  значително намалява, тъй като твърдите повърхности са затоплени и въздухът в помещението се загрява много лесно и бързо. Вече затоплени лъчисто, всички плътни повърхности в помещението играят ролята на нагревател (отоплител). Въздухът остава с почти еднаква температура по цялата височина на помещението, разликата между температурите при пода и при тавана е в рамките на 2°С-3°С и ефектът “студени крака” намалява до нула.

Вашият коментар

Call Now Button