ПОЛИТИКА НА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

При изпълнение на своята търговска дейност чрез своя електронен магазин “TE-MAG”, „ТЕХНОПОЛ СЕКЮРИТИ“ЕООД, ЕИК 204851954, обработва лични данни на своите клиенти физически лица с цел представяне и продажба на своите продукти дистанционно. В процеса на своята дейност чрез своя електронен магазин “TE-MAG”, „ТЕХНОПОЛ СЕКЮРИТИ“ЕООД, ЕИК 204851954 действа в качеството на Администратор на лични данни като обработва лични данни на физически лица, в качеството им на субекти на лични данни, съгласно изискванията на Общ регламент за защита на личните данни (ОРЗД) и българското законодателство в областта на личните данни.

 

Данни за контакт с Администратора на лични данни:

 

Данни за връзка с „ТЕХНОПОЛ СЕКЮРИТИ“ЕООД:

e-mail: sales@technopol.biz, тел. +359 886 600 362
адрес: гр. Стара Загора, бул. Славянски 57 ет.4

 

 1. ЛИЧНИ ДАННИ

 

При използването на електронен магазин “TE-MAG” „ТЕХНОПОЛ СЕКЮРИТИ“ЕООД събира от посетителите на сайта следните лични данни:

 • IP адрес;
 • Email;
 • Лично и фамилно имена;
 • Телефонен номер;
 • Адрес за доставка;
 • История на направени поръчки;
 • Списък на изтегления;
 • Списък на желани продукти.

 

 1. ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

В качеството си на Администратор на лични данни „ТЕХНОПОЛ СЕКЮРИТИ“ЕООД обработва лични данни на физически лица клиенти въз основа на договорно основание, както и при свободно дадено, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие от страна на клиента физическо лице (субект на лични данни). В тези случаи физическото лице доброволно представя свои лични данни пред „ТЕХНОПОЛ СЕКЮРИТИ“ЕООД.

 

III. ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ВЪЗ ОСНОВА НА ДОГОВОР

 

С цел сключване и изпълнение между клиента физическо лице и „ТЕХНОПОЛ СЕКЮРИТИ“ЕООД на Договор за покупко-продажба от разстояние, клиентът физическо лице (субект на лични данни) предоставя на „ТЕХНОПОЛ СЕКЮРИТИ“ЕООД изискваните лични данни. „ТЕХНОПОЛ СЕКЮРИТИ“ЕООД в качеството си на Продавач обработва събраните лични данни като Администратор на лични данни само и единствено с цел изпълнение на своите договорни задължения по сключения Договор за покупко-продажба от разстояние и доставка на заявения от клиента продукт/и.

В случай на непредоставяне на изискваните лични данни или предоставяне на неточни лични данни, „ТЕХНОПОЛ СЕКЮРИТИ“ЕООД няма да има обективната възможност да изпълни своите задължения по Договора за покупко-продажба от разстояние и доставка на заявения от клиента продукт.

 

III. ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ВЪЗ ОСНОВА НА СЪГЛАСИЕ

 

В качеството си на Администратор на лични данни „ТЕХНОПОЛ СЕКЮРИТИ“ЕООД обработва лични данни на физически лица въз основа на тяхното свободно дадено, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие чрез попълване на отметка за съгласие или друг подходящ начин съгласно изискванията на ОРЗД.

Във всеки случай на обработване на лични данни въз основа на дадено съгласие, субектът на данни има право да оттегли своето съгласие по всяко време, с което да бъде прекратено обработването на личните му данни основа на попълнената отметка за съгласие.

При работата си в рамките на  електронен магазин “TE-MAG” клиентът предоставя свои лични данни при попълване на Контактна форма и съхранение на бисквитки. В този случаи субектът на лични данни изразява своето свободно дадено, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие за обработване на собствените си лични данни от страна на „ТЕХНОПОЛ СЕКЮРИТИ“ЕООД чрез даване на съгласие по подходящ начин или устна декларация за съгласие.

Субектът на лични данни може да упражни своите права, изброени в раздел IX, като се свърже с Администратора на лични данни и да оттегли своето съгласие със съобщение на email: sales@technopol.biz

 

 1. ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

В качеството си на Администратор на лични данни „ТЕХНОПОЛ СЕКЮРИТИ“ЕООД обработва лични данни на физически лица клиенти само и единствено с цел дистанционна продажба и реклама на своите продукти чрез своя електронен магазин “TE-MAG”.

 

 1. СРОК НА ОБРАБОТВАНЕ

 

В общия случай „ТЕХНОПОЛ СЕКЮРИТИ“ЕООД съхранява обработваните лични данни за срок от 2 години или до изтриване на потребителския профил, с изключение на случаите изрично посочени в нормативен акт.

 

VII. КАТЕГОРИИ ПОЛУЧАТЕЛИ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

В качеството си на Администратор на лични данни „ТЕХНОПОЛ СЕКЮРИТИ“ЕООД предоставя лични данни на физически лица клиенти само на доставчици на куриерски услуги само и единствено с цел доставка на поръчаните от клиента субект на личните данни продукти.

 

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

В качеството си на Администратор на лични данни „ТЕХНОПОЛ СЕКЮРИТИ“ЕООД предприема различни и множество организационни и технически мерки за поддържане на високо ниво на сигурност на обработваните лични данни на физически лица съгласно изискванията на ОРЗД и българското законодателство в областта на защита на личните данни.

„ТЕХНОПОЛ СЕКЮРИТИ“ЕООД не предоставя обработваните лични данни на трети страни  и обработва всички лични данни на сървъри в България.

 

 

 1. ПРАВА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

 

Съгласно изискванията на ОРЗД, „ТЕХНОПОЛ СЕКЮРИТИ“ЕООД в качеството на Администратор на лични данни уведомява всички свои клиенти физически лица, че в качеството им на субект на лични данни имат следните права по отношение на своите лични данни:

 • да получат информация дали се обработват техни лични данни и да получат достъп до данните;
 • да поискат да бъдат коригирани неточни лични данни, свързани с тях;
 • да поискат изтриване на свързаните с тях лични данни в точно определени случаи;
 • да поискат ограничаване на обработването на техни лични данни при определени условия;
 • да получат личните данни, които ги засягат и са предоставени на „ТЕХНОПОЛ СЕКЮРИТИ“ЕООД от тях в подходящ за използване формат;
 • да направят възражение срещу обработване на техни лични данни при определени условия;
 • да възразят да бъдат обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.

Всяко от изброените права може да бъде упражнено чрез съобщение до „ТЕХНОПОЛ СЕКЮРИТИ“ЕООД или чрез начините описани в следващите раздели.

 

Данни за връзка с „ТЕХНОПОЛ СЕКЮРИТИ“ЕООД,:

е-mail: sales@technopol.biz, тел. +359 886 600 362.

 

 1. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОФИЛ. УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВА

 

При Регистрацията на профил в електронен магазин “TE-MAG” всеки клиент физическо лице (субект на лични данни) предоставя следните свои лични данни:

 • Email;
 • Потребителско име;

 

„ТЕХНОПОЛ СЕКЮРИТИ“ЕООД, в качеството си на Администратор на лични данни обработва гореизброените лични данни само и единствено с цел дистанционна продажба на своите продукти. Поради тази причина „ТЕХНОПОЛ СЕКЮРИТИ“ЕООД съхранява предоставените лични данни, докато субектът на лични данни не изтрие своя профил или 2 години след последната направена поръчка.

В рамките на използването на профила се съхранява История на направени поръчки, Списък на желани продукти и Списък на изтегления.

В рамките на използването на сайта и поддържането на активен потребителски профил Администратора на лични данни може да изпраща съобщения на посочения от потребител email с цел сигурността на потребителския профил и информация за направените поръчки.

Субектът на лични данни може да получи достъп до своите лични данни и/или коригира своите лични данни чрез менюто Моят профил › Детайли на профила и Моят профил › Адреси.

Субектът на лични данни може да изиска изтриване на своя профил след като заяви това със съобщение на email: sales@technopol.biz

 

XII. ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОКУПКА. УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА

 

При извършване на покупка на продукт чрез електронен магазин “TE-MAG” всеки клиент физическо лице (субект на лични данни) предоставя следните свои лични данни:

 • Email;
 • Лично и фамилно имена;
 • Телефонен номер;
 • Адрес за доставка;

 

„ТЕХНОПОЛ СЕКЮРИТИ“ЕООД, в качеството си на Администратор на лични данни обработва гореизброените лични данни само и единствено с цел дистанционна продажба на своите продукти. Поради тази причина „ТЕХНОПОЛ СЕКЮРИТИ“ЕООД съхранява предоставените лични данни, с цел изпълнение на своите задължения като страна по Договор за покупко-продажба от разстояние и доставка на заявения от клиента продукт/и.

В случаите, когато поръчката на продукт се осъществява без създаден потребителски профил в сайта, субектът на лични данни може да упражни своите права, изброени в раздел IX, като се свърже с Администратора на лични данни със съобщение на email: sales@technopol.biz

 

ПРАВО НА ЖАЛБА

Всяко физическо лице, което смята, че правата му по отношение на личните му данни са нарушени от „ТЕХНОПОЛ СЕКЮРИТИ“ЕООД има право да подаде жалба до Комисия за защита на личните данни с адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

Call Now Button