› За индустрията NANOPROTECH Electrc

NANOPROTECH Electrc Около 80% от повредите на техническото оборудване и грешките в електронните системи са резултат от щети, причинени от влага.

NANOPROTECH Electrc значително повишава и подобрява устойчивостта на изолацията на оборудване, работещо във влажна среда. Защитното покритие, надеждно възстановява работата и електропроводимостта на елементи, повредени от влага. Този продукт предпазва от късо съединение и повреда на електрически уреди, и значително увеличава живота на електрическото оборудване.

Продуктът изгражда водоустойчив и водоотблъскващ слой и може да се прилага дори и върху влажни повърхности. Този продукт е също така специално разработен за чувствителна електроника. Уникалната функция на NANOPROTECH Electric е възможността за защита от къси съединения и повреди, което от своя страна води до увеличаване живота на всякакъв тип оборудване.