Мобилно видео

Ако притежавате земеделски земи, пчелин или селски имот, където няма интернет, предлагате транспорт, логистика или куриерски услуги

Видео наблюдение с интернет от мобилен оператор е най-доброто решение за Вашата сигурност и контрол.

Системата е подходяща за наблюдение на обекти, до които няма изградена електрическа мрежа и захранването е възможно с фотоволтаични панели.

Системите, разработени от Технопол са с широка гама приложения за видеозапис и контрол по време на движение в градска и извънградска среда за автобуси, камиони, линейки, полицейски автомобили, училищен транспорт, фирмени автомобили и др. Те повишават дисциплината и самодисциплината, понижават риска от ПТП, позволяват пряк контрол върху служебните автомобили, намаляват риска от посегателство и кражби, както и са превенция срещу неправомерно отнемане на автомобили. Решението за сигурност в превозни средства осигурява по-безопасно транспортиране, намалява непредвидимите разходи от нехайство и злоупотреби, както и други имуществени вреди.

Системите спомагат за по-бърза и точна реакция при инцидент. Анализа на записи след регистрация на определено събитие гарантира обективна и ясна преценка на ситуациите на база неоспорим доказателствен материал.